Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kodeks Etyczny

Nasz Kodeks Etyczny odzwierciedla dążenia i hierarchię wartości przyjętą w SHIP-SERVICE S.A. To one wyznaczają granice, w których pracujemy, są standardami postępowania w biznesie, według których osądzamy sami siebie, ale i inni będą oceniać nas.
Przedstawione zasady postępowania są uniwersalne i do zastosowania na każdym stanowisku w naszej firmie. Dostrzeganie sytuacji etycznie nagannych wymaga wrażliwości osobistej i społecznego wyrobienia. Budowanie firmy wymaga określonego wymiaru i w tej dziedzinie od wszystkich pracowników - refleksji nad własnym postępowaniem. W sposób oczywisty, szczególna odpowiedzialność w tej dziedzinie przypada kierownikom. W kwestiach budzących wątpliwości nie wahajmy się zwracać uwagę, pytać innych. Instytucja rzecznika ds. etyki powinna okazać się wtedy istotnie pożyteczna.
Dokument, który przedstawiamy, ma nam przypominać, że współpracownicy i nasze otoczenie oczekują, aby nasze codzienne działania cechowało pozytywne zaangażowanie.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN