Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Lista odpadów

Zestawienie odpadów zbieranych i transportowanych przez "SHIP-SERVICE" S.A.

Odpady niebezpieczne wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)

 
 

Marki Grupy ORLEN