Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.12.2023

27-11-2023  

Likwidator SHIP-SERVICE Spółki Akcyjnej w likwidacji w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 i art. 462 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 r., o godzinie 12:00, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25.


​Porządek obrad:

1.    Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.    Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji Spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji Spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji.

7.    Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN