Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 31.03.2023

01-03-2023  

Likwidatorzy „SHIP-SERVICE” Spółki Akcyjnej w likwidacji w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 466 i art. 468 § 2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r., o godzinie 9.00, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25, z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

6.    Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.​ 
 
 

Marki Grupy ORLEN