Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nowe usługi SHIP-SERVICE SA

01-01-2011  Informacja własna


Od dnia 01.01.2011r. SHIP-SERVICE SA realizuje kompleksowe usługi odbioru oraz dalszego zagospodarowania odpadów ze statków korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujście w ramach umowy podpisanej z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. po wygranym przez Spółkę publicznym przetargu. Umowa ta wraz z zawartą wcześniej analogiczną umową z Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o.o. i umowami oczyszczania wodnych akwenów portu Szczecin potwierdza dominującą pozycję SHIP-SERVICE SA na szeroko rozumianym rynku usług ochrony środowiska w głównych portach zachodniego polskiego wybrzeża Bałtyku. W celu zapewnienia dalszego rozwoju wysokiej jakości usług SHIP-SERVICE SA dokonuje kolejnych inwestycji w odpowiednie specjalistyczne środki transportu i urządzenia służące do odbioru/zagospodarowania odpadów. Zakupiono m.in. samochód specjalny do odbioru odpadów ropopochodnych, czyszczenia separatorów, zbiorników, kanałów, mycia ciśnieniowego itp.Parametry samochodu:
MAN 26.310
Komora szlamu: 9,5 m3
Komora oleju: 2,5m3
Zbiorniki na wodę: 2 x 750l

Pompa: Demag-Wittig, RFW 200 ca. 1.200 m3/hOprócz regularnych odbiorów odpadów wytworzonych na statkach podczas żeglugi (śmieci, ścieki, odpady ropopochodne), odbieramy również popłuczyny po myciu zbiorników po produktach naftowych w ilościach ok. kilkuset ton jednorazowo w portach i na redach własną flotą specjalistycznych jednostek pływających - tankowców morskich i barek bez napędu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN