Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1 NA ZBYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

30-08-2022  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1 NA ZBYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 

”SHIP-SERVICE” S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako Organizator/Spółka) ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego w postaci wyodrębnionego zespołu ochrony środowiska.

Termin na składanie ofert: do 30 września 2022 r. g. 10:00

Wszelkie dodatkowe informacje na temat przetargu nieograniczonego dostępne są w biurze Spółki przy ul. Dębogórskiej 18 w Szczecinie w dni robocze w godzinach 08:00 – 14:00. Wizyta w biurze wymaga wcześniejszego potwierdzenia terminu – kontakt office@ship-service.pl lub tel.+48 609858219


Pełna treść ogłoszenia, projekty umów przedwstępnych oraz załączniki do ogłoszenia są udostępnione do pobrania tutaj:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZCP final 30082022.pdfOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZCP final 30082022.pdf​

PRZEDWSTĘPNA WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY 25082022.pdfPRZEDWSTĘPNA WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY 25082022.pdf

Środki_trwałe_ZCP_20220830.pdfŚrodki_trwałe_ZCP_20220830.pdf

Załączniki do ogłoszenia o przetargu FINAL 30082022.pdfZałączniki do ogłoszenia o przetargu FINAL 30082022.pdf

Załączniki do ogłoszenia o przetargu FINAL 30082022.docxZałączniki do ogłoszenia o przetargu FINAL 30082022.docxprzetarg

 
 
 

Marki Grupy ORLEN