Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Odpowiedź na pytania i zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr 1 na zbycie nieruchomości na terenie portu

11-07-2022  

Organizator udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez oferenta oraz dokonuje zmiany treści ogłoszenia. Wprowadzona zmiana dotyczy wyłącznie wprowadzenia opcji zastosowania stawki VAT 23% dla całej wartości nieruchomości A, jeśli dany oferent wyrazi na to zgodę.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pełna treść odpowiedzi oraz zaktualizowane ogłoszenie można pobrać tutaj:​
Załączniki do ogłoszenia o przetargu_wersja edytowalna.docxZałączniki do ogłoszenia o przetargu_wersja edytowalna.docx

przetarg

 
 
 

Marki Grupy ORLEN