Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Historia

1957 - powstaje Przedsiębiorstwo Usług Morskich "SHIP SERVICE" - firma państwowa prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług portowych, prac na rzecz stoczni, przeładunków i składowania towarów, usług związanych z ochroną środowiska morskiego.
1992 - Prywatyzacja Przedsiębiorstwa Usług Morskich "SHIP SERVICE" - powstaje spółka akcyjna PUM "SHIP SERVICE" S.A.
1995 - 1998 - Firma specjalizuje się w zaopatrywaniu statków w paliwa bunkrowe (żeglugowe) PUM "SHIP-SERVICE" SA staje się najpoważniejszym i największym dostawcą paliw bunkrowych we wszystkich polskich portach handlowych.
1999 - Powstaje spółka - córka na prawie litewskim pod nazwą UAB SHIP SERVICE Klaipeda, powołana do zaopatrywania statków w paliwa żeglugowe w litewskim porcie Kłajpeda.
2002 - Większościowym udziałowcem PUM "SHIP SERVICE" S.A. zostaje PKN ORLEN S.A. PUM "SHIP SERVICE" S.A. jako spółka zależna zmienia nazwę na SHIP-SERVICE Grupa ORLEN.
2021 - otwarcie likwidacji SHIP-SERVICE S.A.​
2023 - zakończenie likwidacji SHIP-SERVICE S.A.

 
 

Marki Grupy ORLEN