Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontakt

 

SHIP-SERVICE S.A.
BIURO ZARZĄDU

Tama Pomorzańska 1
70-030 Szczecin

tel.:
fax:
e-mail:

+ 48 91 431 89 91/92
+ 48 91 431 89 99
office@ship-service.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130927,
Kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 3.943.200,00 zł,
NIP 851 030 74 92,
REGON 810033580

 

 


 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN