Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
O firmie


Od 29 października 2021 spółka jest w procesie likwidacji.  

Dotychczasowe obszary działalności SHIP SERVICE S.A. Grupa ORLEN:

  • bunkrowanie statków morskich w paliwa żeglugowe;
  • obsługa statków w portach;
  • przeładunki i składowanie towarów;
  • działalność spedycyjna i przewozowa w zakresie transportu lądowego i wodnego;
  • usługi consultingowe w zakresie obrotu towarowo-morskiego;
  • usługi związane z ochroną środowiska wodnego;
  • eksport, import w zakresie prowadzonej działalności - koncesja na import paliw;

    Pomimo otwarcia likwidacji spółka w pełni kontynuuje działalność w zakresie usług związanych z ochroną środowiska, w tym odbioru odpadów ze statków.
 
 

Marki Grupy ORLEN