Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zastrzeżenia prawne


Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Ship-Service S.A. , są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Ship-Service S.A., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Ship-Service S.A.. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Ship-Service S.A..

Ship-Service S.A. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Ship-Service S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Ship-Service S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Ship-Service S.A..

 
 

Marki Grupy ORLEN