Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ochrona środowiska wodnego

Działania na rzecz ochrony środowiska morskiego

  • Regularnie oczyszczamy akweny portowe w Szczecinie,
  • Rozstawiamy zapory przeciwrozlewowe,
  • Usuwamy rozlewy olejowe i ich skutki.
  • Prowadzimy działania interwencyjne i prewencyjne przy rozlewach olejowych.
 
 

Marki Grupy ORLEN