Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Środowisko

INFORMACJE OGÓLNE


Zespół Ochrony Środowiska zajmuje się odbiorem odpadów ze statków, gospodarowaniem odpadami, czyszczeniem separatorów, usuwaniem rozlewów i zanieczyszczeń z akwenów portowych. Od wielu lat obsługujemy w tym zakresie porty Szczecina, Świnoujścia i Polic. Działamy w oparciu o decyzje na wytwarzanie, zbieranie i transport oraz unieszkodliwianie i odzysk odpadów.

Numer rejestrowy BDO 000012428


Pomimo otwarcia likwidacji spółki Zespół Ochrony Środowiska funkcjonuje i będzie prowadził swoją działalność bez zmian w pełnym zakresie do odwołania. Likwidacja spółki to nie upadłość - została zaplanowana jako uporządkowany, kontrolowany proces z zachowaniem pełnej płynności finansowej. Wszystkie zobowiązania spółki w likwidacji będą regulowane terminowo. Spółka przez cały okres likwidacji ma zapewnione odpowiednie finansowanie bankowe. 

 
 

Marki Grupy ORLEN