Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zagospodarowanie odpadów

Polecamy usługi związane z odzyskiem, magazynowaniem i zagospodarowaniem odpadów

    • Poddajemy odpady płynne ropopochodne procesom unieszkodliwiania i odzysku na własnej instalacji,
    • Magazynujemy odpady,
    • Dokonujemy selekcji odpadów przeznaczonych do dalszego przetworzenia,
    • Przewozimy odpady do miejsc ich końcowego unieszkodliwienia lub odzysku,
    • Przygotowujemy odpady do ich energetycznego wykorzystania
 
 

Marki Grupy ORLEN