Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zaplecze

Nasze zaplecze:

  • Doświadczona kadra oraz rozległe zasoby magazynowo-sprzętowe
  • Zbiorniki i magazyny lądowe do gromadzenia odpadów,
  • Barki zbiornikowce, statki, zbieracz zanieczyszczeń, cysterny samochodowe, kontenery do przewozu odpadów, samochody specjalne, urządzenia ciśnieniowe,
  • Instalacje do unieszkodliwiania i odzysku odpadów ropopochodnych.

 

 
 

Marki Grupy ORLEN