Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
KOLEJNA ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1 NA ZBYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

05-12-2022  

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1 NA ZBYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Termin składania ofert w przedmiotowym przetargu zostaje przesunięty na dzień 31 stycznia 2023 r. do godz. 10:00. Zmianie ulegają także odpowiednio inne terminy wskazane w ogłoszeniu opublikowanym 30/08/2022 r. (ze zmianą z 22/09/2022), wymienione poniżej:

·         wpłata wadium do: 30 stycznia 2023 r.;

·         wykonanie przeglądu technicznego i prawnego ZCP do: 30 stycznia 2023 r.;

·         otwarcie ofert: 31 stycznia 2023 r. godz. 10:15;

·         wysłanie informacji o wyniku przetargu do oferentów: do 3 lutego 2023 r.;

·         oferent będzie związany ofertą do: 31 marca 2023 r;

·         wpłata reszty ceny przez nabywcę bez potrąceń do: 31 marca 2023 r;

·         brak wpłaty reszty ceny w ww. terminie upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy w terminie do 30 kwietnia 2023 r (oraz zachowania wpłaconego wadium i zadatku);

 

Pismo likwidatorów informujące oferentów o zmianach w ogłoszeniu oraz zmieniona treść ogłoszenia nr 1 są do pobrania tutaj:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZCP 05122022.pdfOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZCP 05122022.pdf 

Zgoda na przesuniecie terminu składania ofert na 31-01-2023.pdfZgoda na przesuniecie terminu składania ofert na 31-01-2023.pdf

​​

przetarg

 
 
 

Marki Grupy ORLEN