Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wykreślenie spółki z KRS

09-02-2024  

Po zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego przez NWZ Spółki 12 grudnia 2023r. oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ("zerowego") na dzień zakończenia likwidacji przez NWZ Spółki 21 grudnia 2023r., Likwidator złożył w dniu 22 grudnia 2023r. wniosek o wykreślenie Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Wydanie prawomocnego postanowienia Sądu o wykreśleniu Spółki z KRS zakończy jej formalne istnienie.​​​

Ship-Service

 
 
 

Marki Grupy ORLEN