Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1 NA ZBYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

23-09-2022  

Termin składania ofert w przedmiotowym przetargu zostaje przesunięty na dzień 15 grudnia 2022 r. do godz. 10:00. Zmianie ulegają także odpowiednio inne terminy wskazane w ogłoszeniu opublikowanym 30/08/2022 r., wymienione poniżej:

• wpłata wadium do: 14 grudnia 2022 r.;

• wykonanie przeglądu technicznego i prawnego ZCP do: 14 grudnia 2022 r.;

• otwarcie ofert: 15 grudnia 2022 r. godz. 10:15;

• wysłanie informacji o wyniku przetargu do oferentów: do 22 grudnia 2022 r.;

• oferent będzie związany ofertą do: 15 lutego 2023 r;

• wpłata reszty ceny przez nabywcę bez potrąceń do: 28 lutego 2023 r;

• brak wpłaty reszty ceny w ww. terminie upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy w terminie do 31 marca 2023 r (oraz zachowania wpłaconego wadium i zadatku).

 

Pismo likwidatorów informujące oferentów o zmianach w ogłoszeniu oraz zmieniona treść ogłoszenia nr 1 są do pobrania tutaj:

Zgoda na przesunięcie terminu składania ofert.pdfZgoda na przesunięcie terminu składania ofert.pdf 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZCP 22092022.pdfOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZCP 22092022.pdf


przetarg

 
 
 

Marki Grupy ORLEN