Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zakończenie likwidacji Spółki

27-11-2023  Informacja własna

1 lipca 2023 r SHIP-SERVICE SA definitywnie zakończyło swoją operacyjną działalność gospodarczą. W dniu 15 listopada 2023 r. likwidator podpisał sprawozdanie likwidacyjne Spółki sporządzone na dzień 13 listopada 2023 – spółka spieniężyła do tego dnia cały swój majątek i zabezpieczyła wszystkich swoich wierzycieli. Aktualnie trwa podział majątku między akcjonariuszy Spółki. 12 grudnia 2023 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie likwidacyjne, a następnie 21 grudnia 2023 kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji Spółki. Po zatwierdzeniu obu sprawozdań likwidator będzie uprawniony do złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Z momentem wykreślenia Spółki z KRS przez Sąd, spółka SHIP-SERVICE SA przestanie istnieć.​

Ship-Service

 
 
 

Marki Grupy ORLEN